Wersja polska | Deutsch Version

BERLÜF - Historia firmy

Historia Firmy BERLÜF rozpoczęła się w roku 2000. w pierwszym roku swojej działalności w firmie zatrudnionych było 7 osób sprzedając tylko produkty dystrybutorów w Niemczech docierając do nich osobiście. Jeszcze wtedy biurem firmy był dom właściciela. To jednak nie sprawiało żadnych trudności, czy też przeszkód by rozwinąć swoje skrzydła. Rok po założeniu firmy liczba pracowników wynosiła 15 osób. Nadal pracowali wszyscy na zasadach docierania do klienta osobiście. Nikomu to nie przeszkadzało, że działaliśmy jak pośrednicy między firmami. Jeździliśmy do klienta, proponując produkty naszych dystrybutorów. Tak przetrwaliśmy kolejny 2002 rok. W pierwszej połowie roku 2003 podjęliśmy pierwszą ważną inwestycję dotycząca naszej rodziny- Firmy BERLÜF. Zakupiliśmy budynek o powierzchni 800 m2 w której stacjonuje nasza firma.

Podjęliśmy współprace z krajami Unie Europejskiej, współpracowaliśmy już wtedy z 15 dystrybutorami z Unii, ale stawialiśmy na cos więcej. Otworzyliśmy własną produkcję związaną z branżą wentylacji i klimatyzacji. W roku 2005 podjęliśmy współpracę z krajami wschodnimi m.in. z Rosją I tak już BERLÜF w roku 2006 umocnił się nie tylko na rynku Niemieckim,ale też Unii Europejskiej.

Polityka jakości

Jako najważniejsze kryterium potwierdzenia jakości firma BERLÜF uznaje zadowolenie swoich klientów. Stale dostosowuje asortyment produktów do zmieniających się potrzeb Klientów. Koncentruje swoją uwagę na estetyce, jakości i trwałości wyrobów.

Dokłada wszelkich starań, aby ich produkty spełniły Państwa oczekiwania. Z myślą o swoich Klientach Zarząd BERLÜF ustanowił i zatwierdził "Politykę jakości" i wprowadził System Zarządzania Jakością. Wszyscy pracownicy firmy BERLÜF są specjalistami w swojej dziedzinie, zobowiązanymi do działania spełniającego wymagania Klienta oraz wykonywania wyrobów i zapewnienia usług o stałym wysokim standardzie. Proces produkcyjny kontrolowany jest na każdym etapie realizacji, dzięki czemu macie Państwo pewność, że otrzymany produkt jest gwarantowanej jakości.

Firma BERLÜF uważa jakość za fundament działalności. Jakość uzyskana dziś, gwarantuje lepszą przyszłość jutro. Wysoki standard wyrobów i usług, związanych z produkcją: central wentylacyjnych, systemów wentylacyjnych, to wizytówka naszej firmy.

"Kładziemy szczególny nacisk na jakość, bezpieczeństwo, doświadczenie i fachowość."

Wymagania i oczekiwania klientów wyznaczają kierunek działania firmy, a każdy wykonany wyrób powinien zadowalać obecnego klienta i stanowić rekomendację dla przyszłego odbiorcy. "Niech wraca do nas klient, a nie wyrób."

Osiągnięcie satysfakcji klientów, a dzięki temu zwiększenie zysków Organizacji planuje poprzez:

• faktyczne przełożenie misji i polityki jakości na mierzalne cele i plany, w celu zapewnienia jasnego skoncentrowania się na ważnych obszarach organizacji,

• zatrudnianie doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry, która w sposób ciągły podnosi swoje umiejętności pozwala na sprawne funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością, a tym samym zagwarantowanie profesjonalnej obsługi klienta,

• wdrażanie skuteczniejszych i bardziej jednoznacznych metod identyfikowania wad w wyrobach na każdym etapie wytwarzania i zapobieganie ich występowaniu zanim dostanie je klient,

• poszerzanie rynków zbytu poprzez nawiązywanie nowych i rozwój istniejących kontaktów handlowych w krajach na całym świecie,

• wdrażanie nowych oraz automatyzacja posiadanych linii produkcyjnych, a poprzez to poszerzanie asortymentu oferowanych wyrobów.

Celem BERLÜF to wyroby o najwyższej jakości. Realizowany poprzez:

• zaangażowanie zespołu pracowników w doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,

• określanie celów dotyczących jakości na każdym stanowisku pracy i ich realizowanie,

• podnoszenie kwalifikacji personelu,

• monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym etapie jego realizacji.

Wizja firmy

"Misją firmy BERLÜF jest zrozumieć i reagować na potrzeby klienta oraz oferować im najlepsze rozwiązania w zakresie wentylacji, klimatyzacji oraz nowych technologii".

"Naszym mottem jest dbanie o satysfakcję Klientów. Z myślą o nich wciąż ulepszamy jakość naszych wyrobów tak, aby spełniały one światowe standardy".

Nasi partnerzy:

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami, prosimy o przesłanie maila na adres info@berluf.com. Należy określić w jakim województwie prowadzą Państwo działalność, a my prześlemy kontakt do właściwego opiekuna handlowego wraz z warunkami przystąpienia do współpracy.


www.dospel.com
www.dospel-comfort.com
www.dospelprofessional.com

sklep.dospel.com

www.zar.pl

www.janlux.pl